CHRU Lille

59000 Lille
France

Medical ICU (respiratory) Medical ICU

CHU Lariboisière

75010 Paris
France

Medical ICU (toxicological)

CHU Pitié-Salpêtrière

75013 Paris
France

Medical ICU (pneumology) Medical ICU

CHU Charles Nicolle

76000 Rouen
France

Medical ICU

CHU Amiens Hôpital Sud

80000 Amiens
France

Medical ICU

CHRU La Milétrie

86000 Poitiers
France

Medical ICU

CHU Kremlin-Bicêtre

94270 Kremlin-Bicêtre
France

Medical ICU

Share